Totems

Chinchilla

De bewegingen van dit knaagdier zijn bevallig. Ze zijn zindelijk, argeloos, te goeder trouw en uitermate nieuwsgierig. De gemakkelijkheid waarmee ze zich in gevangenschap schikken, maakt hen beminnelijk. Ze zijn verstandig, monter en sociaal.