Totems

Sijs (Sijsje)

Het Sijs behoort tot de familie der vinkachtigen. S. zijn ARGELOOS, vertrouwelijk, GEZELLIG, vreesachtig, vredelievend en in zekere zin LICHTZINNIG. Ze wennen spoedig aan gevangenschap en zijn hun meester zeer genegen. Ze leren gemakkelijk bij.