Totems

Spitssnuitdolfijn

Het eerste wat ons van dit grote, sterke dier opvalt is zijn NIEUWSGIERIGHEID. alles wat onbekend is wordt onderzocht. Maar hij leert veel uit ervaring en die ervaring geeft hij ook aan anderen door zodat hij schuw is voor zijn belagers, waaronder de mens. Hij is LUISTERBEREID en geduldig, heeft een gevoel voor 'teamgeest' en een merkwaardig VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL. Zieke dieren worden door hun soortgenoten niet in de steek gelaten en ook gewonde exemplaren worden bijgestaan, ook in gevaar.