Totems

Stekelvarken

Stekelvarkens leven alleen of hoogstens in kleine groepjes. Het zijn kleine nachtdieren, stil en ONOPVALLEND. Ze zijn STANDVASTIG en moeilijk te overhalen, een beetje EIGENWIJS soms. Zolang ze zich niet bedreigd voelen zijn ze vriendelijk en vreedzaam, ook voor de mens. In gevangenschap vormt hij een zeer gezellig huisdier. Al wordt hij weinig aangevallen, als hij zich toch bedreigd weet zal hij zich fel en hardnekkig verdedigen, hierbij gebruik makend van zijn stekelige staart. Hij is rustig, zachtmoedig en een goed leermeester. Al maakt hij soms een trage indruk, hij is in staat zeer snel te reageren.