Totems

Winterkoninkje

Het Winterkoninkje is een OPGEWEKTE en BLIJMOEDIGE zangvogel. Hij is bijzonder populair door zijn uitbundige VITALITEIT. Hij is behendig en snel en heeft een zekere stoutmoedigheid in zijn handelingen. Bij het geringste gevaar verandert die stoutmoedigheid in angst... maar ze keert spoedig weer. Zijn vrolijke stemming verliest hij zelden. Zelfs in volle winter zingt hij alsof het lente is. Hij hecht veel belang aan een goede verstandhouding met de naaste omgeving.