Totems

Wolf

De Wolf is een landroofdier met de gestalte van een grote, magere hond. Hij leeft in horden, waar een strenge hiƫrarchie heerst. Hij maakt zich herkenbaar door het uitstoten van een lang, klagend gejank. In fabels moet de W. onderdoen voor de vos... maar in werkelijkheid is hij zeker zo HANDIG, SLUW en listig. Alleen is hij niet zo brutaal en overmoedig. De W. is vlug WANTROUWIG en onverdraagzaam tegenover indringers. Hij is trouw tegenover soortgenoten en heeft een goed gemeenschapsleven. Hij heeft een groot aanpassingsvermogen, goed ontwikkelde zintuigen en een groot uithoudingsvermogen.