Totems

Beermarter

De Beermarter is gemakkelijk te temmen en is bovendien heel TROUW en VOLGZAAM. Niettegenstaande vorige kenmerken, kan de B. ook agressief zijn als men hem in het nauw brengt. Wanneer men hem maar voldoende uitdaagt, kan hij gemeen bijten. De B. is vrij zeldzaam en door zijn doelmatige schutkleur en nachtelijke leefwijze, krijgt men hem maar zelden te zien.