Kijk zeker ook eens op onze sociale media!

Facebook:

knop facebook

Instagram:

knop instagram
Scouts & Gidsen Sint-Franciscus
foto van spelende kinderenKan het voor minder geld?


Scouts kost geld: een uniform, het lidgeld, het kampgeld, op weekend,… Maar gelukkig voor wie het een hulp kan zijn, bestaat scouting op maat.
Uniform


Uniformen zijn niet goedkoop en je groeit er ook snel uit. Er is daarom een optie om een tweedehands uniform bij onze scouts te ‘kopen’. Wij vragen hier een vrije gift voor. Wanneer dit uniform voor jou ook weer te klein is geworden, hoef je het niet weg te gooien! Breng het gewoon terug, zodat er nog andere kinderen in kunnen ravotten!
Lidgeld en kampgeld.


In het begin van het jaar betaal je lidgeld. Een heel groot deel hiervan gaat naar de verzekering. Het is dus belangrijk dat je dit betaald. Je betaalt ook wanneer je op kamp vertrekt. Maar wist je dat je hier geld van kan terugtrekken? Hieronder vind je een lijst met tegemoetkomingen van alle ziekenfondsen.
Lijst tegemoetkomingen van alle ziekenfondsen.


Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug.


Hoeveel en hoe is per ziekenfonds anders. Soms moet je een kopie maken van de lidkaart, soms een formulier downloaden en laten invullen door de groepsleiding.
    - Christelijke Mutualiteit (CM):

      https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdvereniging.jsp
    - Partena:

      https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/...
    - Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ):

      https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen


      https://www.oz.be/vakantie/voordelen/lidgeld-jeugdbeweging
    - Vlaams en Neutraal Ziekenfonds(VNZ):

      https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/
    - Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL):

      https://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-kinderen
    - De Voorzorg Antwerpen:

      https://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/Kamp...


      https://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/Lidgeld...
    - Liberale Mutualiteit plus (LMplus):

      https://www.lm.be/lmmutplus/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-jongeren/...