Totems

Papegaai (Lori)

Het is de verstandigste onder de vogels, maar ook de meest onberekenbare en humeurige. Hij is voorzichtig en sluw, en heeft een uitstekend onderscheidingsvermogen en een ongelooflijk goed geheugen. Hij vergeet de hem aangedane beledigingen of de ontvangen weldaden niet. Hij is zelfbewust, trots, moedig, schrander en trouw, maar tevens opvliegend en soms boosaardig. Hij is aanhankelijk en dankbaar, maar liefdeloos tegenover hulpbehoevenden en ongelukkigen. Hij is een goed imitator en een voortdurend kwetteraar.