Kijk zeker ook eens op onze sociale media!

Facebook:

knop facebook

Instagram:

knop instagram
Scouts & Gidsen Sint-Franciscus
foto van spelende kinderen

Papegaai (Lori, Amazonepapegaai)

Papegaai

Het is de verstandigste onder de vogels, maar ook de meest onberekenbare en humeurige. Hij is voorzichtig en sluw, en heeft een uitstekend onderscheidingsvermogen en een ongelooflijk goed geheugen. Hij vergeet de hem aangedane beledigingen of de ontvangen weldaden niet. Hij is zelfbewust, trots, moedig, schrander en trouw, maar tevens opvliegend en soms boosaardig. Hij is aanhankelijk en dankbaar, maar liefdeloos tegenover hulpbehoevenden en ongelukkigen. Hij is een goed imitator en een voortdurend kwetteraar.

Vind je dit een leuke foto?
Hij komt van wikipedia commons, zij hebben de auteurs rechten over deze foto.