Kijk zeker ook eens op onze sociale media!

Facebook:

Instagram:

Scouts & Gidsen Sint-Franciscus
patrijs

Totems

Patrijs (Perdix, Veldhoen)

Een Patrijs is een STANDVASTIGE en rustige vogel. Is slim en verstandig, schuw maar leerzaam. Hij kan zich aan verschillende levensomstandigheden aanpassen. Hij heeft een goed ontwikkeld gemeenschapsgevoel en hij is VREDELIEVEND. Hij is OPOFFERINGSGEZIND en bijzonder trouw tegenover vrouw en kroost. Wel toont hij deze eigenschappen alleen tegenover zijn familiekring. De Patrijs veroorzaakt geen schade en verlevendigt de omgeving. De P. loopt meestal met ingetrokken nek, maar als hij achterdochtig is kijkt hij rond met uitgestrekte hals en vlucht dan weg in dekking. Ze vliegen goed, maar meestal niet ver en scheren heel karakteristiek vlak over heggen en struiken. De P. maakt een geluid alsof er een sleutel wordt omgedraaid in een roestig slot. P. zijn overdag niet erg actief, ze foerageren hoofdzakelijk in de vroege ochtenduren en in de avondschemering.